U sastavu „ERGO-SANA SISTEMA“ nalazi se Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „ERGO-SANA“ koji je služba medicine rada, osnovan kao zdravstvena ustanova u privatnom vlasništvu rešenjem Privrednog suda Beograd, br.2 Fi-387/14 od 09.09.2014.g., a na osnovu Rešenja Ministarstva zdravlja RS Br. 53-00-00192/2014-07 od 21.07.2014.g., ( delatnost: „88-Zdravstvena zaštita;86.21-Opšta medicinska praksa; 86.22-specijalistička medicinska praksa za obavljanje svih poslova u oblasti zdravstvene zaštite i očuvanja zdravlja zaposlenih u bezbednoj i zdravoj sredini“).

Zavod nastavlja 15-godišnju praksu u ovoj oblasti, Specijalističke ordinacije medicine rada „SANA“, vl. Dr Jadranke Radić, specijaliste medicine rada. Kroz višegodišnju praksu bavljenja medicinom rada ostvarili smo saradnju sa velikim brojem kompanija, kako stranih tako i domaćih, a takođe i kao zvanični veštak međunarodnih organizacija u sastavu OUN, za potrebe njihovih kadrova sa područja Srbije, i to: UNITED NATIONES OFFICE AT GENEVA-United Nations staff mutual insurance societi against sickness and acciden i ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS-Hague.

Organi zdravstvene ustanove su Upravni odbor, Nadzorni odbor i Stručni savet u kojima su istaknuti stručnjaci iz oblasti medicine rada. Direktor Zavoda je Dr Jadranke Radić, specijaliste medicine rada.

U Zavodu su angažovani medicinski kadrovi iz više specijalnosti potrebnih za obavljanje delatnosti (medicina rada, opšta medicina, oftalmologija, neuropsihijatrija, psihologija, otorinolaringologija i dr), a raspolažemo sa odgovarajućim prostorom i najsavremenijom opremom koja je prilagođena za rad na terenu. Laboratorijska dijagnostika je obezbeđena kroz višegodišnji saradnju sa Zavodom za labaratorijsku dijagnostiku Biomedica iz Beograda.

Ovlašćeni smo da, kao zdravstvena ustanova, obavljamo sve vrste pregleda uz izdavanje odgovarajuća uverenja iz oblasti utvrđivanja zdravstvene sposobnosti i zaštite zdravlja: zaposlenih, vozača svih kategorija(Rešenje Ministarstva zdravlja RS br. 53-00-00374/2014-07 od 23.12.2014.g.), obuke iz pve pomoći (licenca__________________), pregleda iz oblasti rada i upravljanja plovnim objektima, poslova FTO, nošenja i rukovanja oružjem i dr.