1. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

DOKUMENTACIJA

 • Izrada Akta o proceni rizika
 • Izrada opštih akata iz oblasti bzr
 • Osposobljavanje zaposlenih za bzr (teor. i prakt., test i ev.br. 6)
 • Uputstva za bzr/evidencija zaposlenih

LICE ZA BZR

NADZOR I KOORDINACIJA U GRAĐEVINSKOJ OPERATIVI

 • Koordinacija za bzr u fazi izvođenja radova
 • Nadzor, stručni saveti u projektovanju, izvođenju radova i energetska efikasnost
 • Pregled i ispitivanje uslova radne sredine

    2.ZA NAŠE KLIJENTE ORGANIZUJEMO PREGLEDE I ISPITIVANJA 

 • Pregled i ispitivanje uslova radne sredine
 • Pregled i ispitivanje električnih inst. niskog napona i gromobranskih instalacija
 • Pregled i ispitivanje sredstva i opreme za rad
 • Organizovanje obuke iz pružanja prve pomoći u ZZZZR

  3.HEMIKALIJE I EKOLOGIJA

HEMIKALIJE

 • Savetnik za hemikalije
 • Klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalije
 • Registar
 • Bezbednosni list
 • Detergenti
 • NOH – naročito opasne hemikalije
 • Ograničenja i zabrane
 • Uvoz i izvoz
 • Biocidi
 • Konsultantske usluge / evidencije iz oblasti ZŽS
 • Klasifikacija
 • Dozvole
 • Studija o proceni uticaja zatečenog stanja (za postojeća postrojenja)
 • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu (za nova postrojenja)

  4.ZAŠTITA OD POŽARA

DOKUMENTACIJA

 • Izrada Pravila zaštite od požara
 • Izrada Programa osnovne obuke radnika iz zaštite od požara
 • Osnovna obuka zaposlenih iz zaštite od požara sa proverom
 • Izrada plana evakuacije

SERVIS OPREME ZA DETEKCIJU I GAŠENJE POŽARA

 • Servisiranje PP aparata, PP centrala, hidranata, panik lampe i sl.

   5.VANREDNE SITUACIJE

DOKUMENTACIJA

 • Plan zaštite od udesa