O NAMA

Preduzeće Ergo Sana doo za poslove bezbednosti i zdravlja na radu (licenca Ministarstva rada i socijalne politike br. 164-02-00018/2005-01 od 08.02.2008.) pruža širok spektar stručnih usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pravnim licima i preduzetnicima, a sve u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS br.101/05)
Svaki poslodavac, bez obzira na oblik poslovanja dužan je da u skladu sa gore pomenutim zakonom, uredi sistem bezbednosti i zdravlja na radu.
Naša prednost u odnosu na slična preduzeća i preduzetnike koji se bave ovom oblasti su što na jednom mestu dobijete usluge bezbednosti i zdravlja na radu i medicine rada.