Dobrodošli

Ergo Sana d.o.o. za poslove bezbednosti i
zdravlja na radu

Poslednje vesti

  • 05 АВГ 20

  NOVO!!! PLAN PRIMENE MERA Covid-19

  Read more →
  • 12 МАЈ 15
  Upoznajte nas

  Upoznajte nas

  U sastavu „ERGO-SANA SISTEMA“ nalazi se Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „ERGO-SANA“ koji je služba medicine rada, osnovan kao zdravstvena ustanova u privatnom vlasništvu rešenjem Privrednog suda Beograd, br.2 Fi-387/14 od 09.09.2014.g., a na osnovu Rešenja Ministarstva zdravlja RS Br. 53-00-00192/2014-07 od 21.07.2014.g., ( delatnost: „88-Zdravstvena zaštita;86.21-Opšta medicinska praksa; 86.22-specijalistička medicinska praksa za obavljanje svih

  Read more →