• 12 МАЈ 15
  • 2
  Upoznajte nas

  Upoznajte nas

  U sastavu „ERGO-SANA SISTEMA“ nalazi se Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „ERGO-SANA“ koji je služba medicine rada, osnovan kao zdravstvena ustanova u privatnom vlasništvu rešenjem Privrednog suda Beograd, br.2 Fi-387/14 od 09.09.2014.g., a na osnovu Rešenja Ministarstva zdravlja RS Br. 53-00-00192/2014-07 od 21.07.2014.g., ( delatnost: „88-Zdravstvena zaštita;86.21-Opšta medicinska praksa; 86.22-specijalistička medicinska praksa za obavljanje svih poslova u oblasti zdravstvene zaštite i očuvanja zdravlja zaposlenih u bezbednoj i zdravoj sredini“).

  Zavod nastavlja 15-godišnju praksu u ovoj oblasti, Specijalističke ordinacije medicine rada „SANA“, vl. Dr Jadranke Radić, specijaliste medicine rada. Kroz višegodišnju praksu bavljenja medicinom rada ostvarili smo saradnju sa velikim brojem kompanija, kako stranih tako i domaćih, a takođe i kao zvanični veštak međunarodnih organizacija u sastavu OUN, za potrebe njihovih kadrova sa područja Srbije, i to: UNITED NATIONES OFFICE AT GENEVA-United Nations staff mutual insurance societi against sickness and acciden i ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS-Hague.

  Leave a reply →
 • Posted by Darko on 16. марта 2017., 09:07

  Imamo potrebe za licenciranje lica za pružanje prve pomoći.
  Koju proceduru treba provesti, koliko traje obuka i koja je cena usluge.
  U očekivanju informacija Vas najsrdačnije pozdravljam

  Reply →
 • Posted by Darko on 16. марта 2017., 09:07

  Imamo potrebe za licenciranje lica za pružanje prve pomoći.
  Koju proceduru treba provesti, koliko traje obuka i koja je cena usluge.
  U očekivanju informacija Vas najsrdačnije pozdravljam

  Reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream